Kary Kalasancjusza

      „Niech br. Józef biczuje się we wtorki, czwartki i soboty w refektarzu w porze posiłku, tak długa, jak długa trwa jedno miserere; br. Eustachy tylko we czwartki, a br. Jakub niechaj przez trzy dni, wcześniej wyznaczone, jada pod stołem, jednego dnia opuszczając zupę, drugiego wino, a trzeciego przystawkę. Niechaj br. Franciszek w czasie tych trzech dni trzykrotnie wstaje od stołu podczas posiłku i za każdym razem znaczy językiem krzyż na ziemi; br. Janowi Chrzcicielowi, nowicjuszowi i jego towarzyszowi z nowicjatu wymierzymy surowsze kary, aby w tamtejszym domu panowały miłosierdzi i cierpliwość. I niechaj żadna z napisanych tutaj rzeczy nie zostanie pominięta”. 

[List 207 (P 1268); Rzym, 2 grudnia 1629 r.; do o. Jana Garcii, Frascati]