Kalendarium

sierpień/wrzesień 1585 - świadczący usługi biskupowi Figuerze, Kalasancjusz został sekretarzem komisji, której prace dotyczyły reformy augustianów;
1586 - śmierć ojca św. Józefa
12 lutego 1587 - został sekretarzem Kapituły w Urgel i mistrzem ceremonii w tamtejszej katedrze;
11 lutego 1589 - objął rektorstwo w Claverol;
1 lipca 1589 - mianowany oficjałem w Tremp;
1589 - Józef pełni funkcje proboszcza Ortonedy, wizytatora generalnego oficjałatu w Tremp, a tym samym oficjała i wikariusza biskupa Urgel;
5 maja 1589 - został mianowany wizytatorem oficjalatów w Tremp, Sort, Tirvii oraz Cardos;
1 lipca 1589 - biskup Urgel  mianował Józefa oficjałem w Tremp;
6 września 1591 - zrzekł się probostwa w Ortonedzie;
styczeń/luty 1592 - Kalasancjusz udaje się do Rzymu;
18 lipca 1599 - stał się członkiem Bractwa Ran Jezusowych;
początek 1600 - przeniesienie szkoły z kościoła św. Doroty do centrum Rzymu, do domku przylegającego do gospody Raj;
1 listopada 1605 - Szkoły Pobożne przeszły do domu pana Oktawiusza Maniniego przy placu św. Pantaleona;
6 marca 1617 - Paweł V wydał brewe erygujące Zgromadzenie Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych z prostymi ślubami;
19 marca 1618 - pierwsza profesja zakonna Kalasancjusza;
17 lutego 1621 - Kalasancjusz ukończył pisanie Konstytucji (Narnia);
23 listopada 1621 - zgromadzenie zostało podniesione do godności zakonu o ślubach uroczystych;
31 stycznia 1622 - zatwierdzenie Konstytucji;
20 kwietnia 1622 - Kalasancjusz na ręce kard. Tontiego  składa śluby uroczyste;