Jak wyglądał św. Józef Kalasancjusz?

"Pamiętając go bardzo dobrze, mając go niemal przed oczyma, mogę powiedzieć, że był wysokim człowiekiem, wspaniałej prezencji, miał brązową brodę, twarz pociągłą i jasną". 

[Z listu ks. Franciszka Motesa wspominający św. Józefa Kalasancjusza]